Valen Lindner
Summit Sothebys International Realty
Phone: 619.865.3646
Email: valen.lindner@sothebysrealty.com
Web: summitsothebysrealty.com

5117 Heather Ln, Park City UT 84098, USA
Park City UT 84098
MLS No.: WFR MLS 1623724
 
2391 W Harmony Dr, Heber City UT 84032, USA
Heber City UT 84032
MLS No.: WFR MLS 1622236
 
540 West 1142 North, #49, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
 
257 White Pine, Park City UT 84060, USA
Park City UT 84060
MLS No.: WFR MLS 1607970
 
1437 N Dutch Highland Dr, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
MLS No.: WFR MLS 1600398
 
68 Red Cloud Trail, Park City UT 84060, USA
Park City UT 84060
 
2531 Ledger Way, Park City UT 84060, USA
Park City UT 84060
MLS No.: WFR MLS 1601396
 
2599 Enclave Ln, Park City UT 84098, USA
Park City UT 84098
MLS No.: WFR MLS 1594737
 
902 South Farrell Farm Circle, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
MLS No.: WFR MLS 1587967
 
1143 N 520 W, Unit 46, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
MLS No.: WFR MLS 1572663
 
1141 N 520 W, Unit 45, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
MLS No.: WFR MLS 1572658
 
1135 N 520 W, Unit 43, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
MLS No.: WFR MLS 1572654
 
1133 N 520 W, Unit 42, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
MLS No.: WFR MLS 1572646
 
1137 N 520 W, Unit 44, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
MLS No.: WFR MLS 1572645
 
1131 N 520 W, Unit 41, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
MLS No.: WFR MLS 1572641
 
1127 N 520 W, Unit 40, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
MLS No.: WFR MLS 1572636
 
1125 N 520 W, Unit 39, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
MLS No.: WFR MLS 1572634
 
8880 Empire Club Drive, Unit 416, Park City UT 84060, USA
Park City UT 84060
MLS No.: WFR MLS 1541180
 
28 Red Cloud Trail, Park City UT 84060, USA
Park City UT 84060
 
8685 E Lake Creek Road, Heber UT 84032, USA
Heber UT 84032
MLS No.: WFR MLS 1562380
 
475 West 1150 North, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
MLS No.: WFR MLS temp
 
8880 Empire Club Dr, Unit 416, Park City UT 84060, USA
Park City UT 84060
MLS No.: WFR MLS 1541180
 
11582 Marigold Ln, Heber City UT 84032, USA
Heber City UT 84032
MLS No.: WFR MLS 1550830
 
2226 Hidden Creek Lane, Heber City UT 84032, USA
Heber City UT 84032
MLS No.: WFR MLS 1515785
 
REUSE
Heber UT 84032
 
8955 E Lake Creek Rd, Heber City UT 84032, USA
Heber City UT 84032
MLS No.: WFR MLS 1487577
 
368 E Main Street, Midway UT 84049, USA
Midway UT 84049
MLS No.: WFR MLS 1486176
 
6803 Cody Trail, Park City UT 84098, USA
Park City UT 84098
MLS No.: WFR MLS 1463678
 
2190 West 1200 South, Heber CIty UT 84032, USA
Heber CIty UT 84032
MLS No.: WFR MLS 1449870
 
8095 Woodland View Dr, Park City UT 84060, USA
Park City UT 84060
 
9110 N Uinta Dr, Heber City UT 84032, USA
Heber City UT 84032
MLS No.: WFR MLS 1437640
 
1266 2720 E, Unit 2, Heber City UT 84032, USA
Heber City UT 84032
MLS No.: WFR MLS 1430983
 
109 White Pine Canyon Rd, Park City UT 84060, USA
Park City UT 84060
MLS No.: WFR MLS 1429125
 
207 White Pine Canyon Rd, Park City UT 84098, USA
Park City UT 84098